Snelle verzending met Deutsche Post
Gratis verzending vanaf 15€ (internationaal vanaf 30€)
Veilige betaling via PayPal (kopersbescherming)

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het waarborgen van een probleemloze werking van onze website en voor de verbetering van ons aanbod.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie waarvoor een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar is. Als er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie is, bijvoorbeeld voor doorgifte naar de VS, zijn de gegevensoverdrachten onder meer gebaseerd op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Neem contact op met

Verantwoordelijk
Neem desgewenst contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking vindt u in ons impressum.

Initiatief contact van de klant per e-mail
Als u per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u verstrekte mate. De gegevensverwerking dient voor de verwerking en beantwoording van uw contactaanvraag. Indien het contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 letter b DSGVO.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 letter f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u verstrekte mate. De gegevensverwerking dient om contact met u op te kunnen nemen.
Indien het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 letter f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Opdrachten voor klantenrekeningen

Klantenrekening
Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven omvang. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van de gegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand komt. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie waarvoor een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar is. Als er geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid is, bijvoorbeeld voor doorgifte naar de VS, zijn de gegevensoverdrachten onder meer gebaseerd op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Reclame beoordelingen

Verzameling van gegevens bij het schrijven van een commentaar
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bericht, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de mate waarin u deze verstrekt. De verwerking dient om commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Met het versturen van het commentaar stemt u in met de verwerking van de doorgegeven gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw persoonsgegevens worden dan gewist.

Wanneer uw commentaar wordt gepubliceerd, worden uw naam en e-mailadres gepubliceerd.

Wanneer u een commentaar geeft, wordt uw IP-adres bovendien opgeslagen om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door het geven van commentaar stemt u in met de verwerking van de doorgegeven gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Uw IP-adres wordt dan gewist.

Gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van reclame per post
Wij gebruiken uw persoonsgegevens (naam, adres), die wij in het kader van de verkoop van een product of dienst hebben ontvangen, om u per post reclame toe te zenden, tenzij u tegen dit gebruik bezwaar hebt gemaakt. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand komt.
De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de verwerking van het contract, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Daartoe kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de distributielijst verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de afhandeling van bestellingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van directe reclame
Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van een goed of dienst hebben ontvangen, voor de elektronische verzending van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds bij ons hebt gekocht, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als u dit niet doet, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO van ons hoger gerechtvaardigd belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de link gebruiken die hiervoor in de reclame-e-mail is opgenomen. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Aanbieder van betalingsdiensten

Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U kunt dit vinden onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

PayPal Express gebruiken
Wij gebruiken op onze website de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking dient om u betaling via de betaaldienst PayPal Express te kunnen aanbieden. Voor de integratie van deze betaalservice is het noodzakelijk dat PayPal gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang bij het aanbieden van een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Bij de keuze en het gebruik van PayPal Express worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsservice PayPal Express vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers, vindt u via onderstaande links:
Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats op basis van § 25 lid 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende gerechtvaardigde belang om de optimale functionaliteit van de website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Gebruik van Cookiebot
Wij gebruiken op onze website de toestemmingsbeheertool Cookiebot van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken; "Cookiebot").
Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en uw recht op herroeping van reeds gegeven toestemming uitoefenen. Het doel van de gegevensverwerking is het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking en daarmee het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder meer de volgende informatie kan worden verzameld en aan Cookiebot worden doorgegeven: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijdstip van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anonieme, willekeurige, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Cookiebot: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Reclame tracking analyse

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. Daartoe zal Google in opdracht van de exploitant van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en tracking pixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te bekijken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van Google Ads Conversion Tracking
Wij maken op onze website gebruik van het online-advertentieprogramma "Google Ads" en in dit kader van conversion tracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorverwezen. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd over de websites van Ads-klanten heen.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google Tag Manager
Op onze website gebruiken we de Google Tag Manager van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze toepassing beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient de vraaggerichte vormgeving en optimalisering van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Hij maakt echter de activering mogelijk van andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

Gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA
Wij gebruiken op onze website de onzichtbare reCAPTCHA-dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Dit is om invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking te onderscheiden. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Daartoe wordt uw invoer doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Daarnaast worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-dienst aan Google doorgegeven.
Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en eventueel ook in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, in te zien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) (f) van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) vanwege ons dwingende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy

Gebruik van Google Fonts
Wij gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Voor het laden van de lettertypen wordt bij het oproepen van de pagina een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere uw IP-adres en informatie over de door u gebruikte browser worden verwerkt en aan Google doorgegeven. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke en esthetische vormgeving van onze website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie door ons hiervan op de hoogte te stellen.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https://developers.google.com/fonts/faq.

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.

laatste update: 01.12.2021

Gratis verzending

Vanaf 15€ (internationaal vanaf 30€)

Snelle verzending

Levertijd 1-3 dagen (DE)

Topkwaliteit

Gemaakt in Duitsland

100% veilige betaling

Dankzij PayPal kopersbescherming, onder andere